Η

Deimezis Cars φροντίζει για την ασφάλεια και σωστή λειτουργία των αυτοκινήτων της καθώς όλα τα οχήματα υπόκεινται σε αυστηρούς τεχνικούς ελέγχους από πιστοποιημένο προσωπικό πριν την αγορά τους καθώς και με την παράδοση τους.

Επίσης η Deimezis Cars υποβάλλει σε υποχρεωτικό service όλων των απαραίτητων σημείων το κάθε αυτοκίνητο πριν την παράδοση και προσφέρει την δυνατότητα εγγύησης για όλα τα αυτοκίνητα καινούργια και μεταχειρίσμένα.

Back to top